Tisk  
Vybavení: lyže o poloměru do 13 m, ještě lépe do 10m nebo superkraťasy, bez holí, povolit horní přezky bot nebo speciální carvingové boty, pevné rukavice, nejlépe palčáky
Mírný, upravený svah, nejlépe mírnější červená sjezdovka.

1. Funcarvingový oblouk se jezdí na zatížené vnitřní lyži. Tedy stejně jako bychom jeli na snowboardu, kde to ani jinak nejde. (Pouze v nižší       rychlosti je váha na obou lyžích.)
2. Tohoto se dociluje v nízké rychlosti zatlačením pokrčeného vnitřního kolena ke svahu.
Ve vyšší rychlosti náklonem do středu oblouku. V nízké rychlosti nebo na lyžích s větším rádiusem můžeme využít kompenzační odklon horní části trupu, ve vysoké rychlosti vklonění pánve do oblouku (přisenutí bokem ke svahu) pro větší úhel naklopení (zahranění) lyží. Výsledný postoj je v obou případech podobný.
3. Trup je silně předkloněn, zatěžujeme silně špičky lyží.
V případě záklonu a zatížení patek nám lyže vystřelí dovnitř oblouku.
4.Odlehčenou vnější lyži není třeba kontrolovat.

5. Rotace ramen ve směru zatáčení předchází pohybu lyží.
6. Napnutá vnitřní ruka (příp.obě) se téměř, nebo zcela dotýká sněhu a je připravena podepřít trup při ztrátě rovnováhy.
7. Tělo by se ve snaze o náklon ke svahu nemělo lámat v pase do strany, ale snažit se, díky odstředivé síle, od hýždí až po paži, co nejvíce    natáhnout do středu oblouku.
8. V případě ztráty rovnováhy se bez přerušení jízdy jen odrazíme rukou od svahu.

9. V žádném případě se nesnažíme zatáčet, pouze zatěžujeme vnitřní lyži (koleno ke svahu) a trpělivě čekáme až zatížená lyže sama vyřízne oblouk, na který je stavěna. Poloměr oblouku měníme pouze náklonem lyže a zatížením hrany.
10. V žádném případě nesmíme oblouk zahájit ani dotočit smykem. To pak už není carving!

11. Nový oblouk zahajujeme přenesením náklonu těla a rotací ramen do nového směru již při dokončování předchozího oblouku. Lyže se nám poslušně sjedou při přenášení váhy z jedné strany na druhou.
12. Při přechodu z oblouku do oblouku není třeba zvedat těžiště.

13. Zpomalení jízdy dosáhneme větším uzavíráním oblouků, nikoli smýkáním.
14. Ve větší rychlosti nám odstředivá síla dovolí lépe se položit do oblouku.
15. Po zvládnutí techniky a zvyšování rychlosti pamatujte:
Vyvarujte se záklonu !! Nejnebezpečnější pády!!

Známé pravidlo - kdo bourá shora, zezadu je viník momentálně k zabránění srážek nestačí
Při křižování sjezdovky neustále
sledujeme situaci nad sebou
Oblouky
neuzavíráme až do krajů sjezdovky, aby zůstal prostor pro toho, kdo nás může zezadu ve vysoké rychlosti předjíždět.
V případě jízdy v družstvu
nesmíme zabírat celou šířku svahu
Opatrně především v mlze a sněžení a šeru
Při odvracení možného střetu s jiným lyžařem je mnohem jednodušší poloměr oblouku zvětšit a lyžaře podjet, nebo zahájit oblouk na druhou stranu, než radius zmenšit, nebo zastavit smykem
Při čelním setkání dvou carverů vyhýbejte, dle logiky, vpravo, jako na silnici. Pokud je dostatek času, přehraňte do obráceného oblouku
Děti by měly mít helmu, především kvůli nebezpečným "šusařům"!!!

Na neupraveném svahu s nerovnostmi nebo nahrnutým sněhem jet extrémní carving lze, je to ale velmi technicky i fyzicky náročné a také méně bezpečné. Hlavní problém je udržení předozadní rovnováhy, protože carvujeme s těžištěm na špičkách a zbrzdí-li nás nerovnost napadáme prudce dopředu. Omezovat zatížení špiček nelze - docházelo by k nebezpečnému záklonu. Pro začátečníka nevhodné.
Můžeme si posunout vázání dozadu, jako na klasické lyži. Na funcarveru je totiž správně namontováno více na střed, kvůli točivosti.

Na slalomkách a funcarvech je téměř nemožná jízda ve velmi hlubokém sněhu (více než 0,5m). Jsou příliš krátké, úzké ve středu, mají malý "výtlak" (plochu), a jsou příliš tvrdé, takže se špičky neprohnou nahoru, ale zapíchnou se do hloubky. Musíme tedy výrazněji zatěžovat patky, ale pak můžeme jet pouze rovně, jinak nás ostře vykrojené patky vykopnou do oblouku. Lze tedy jet rovně, zatáčet mírným náklonem, smykem nebo v nižší rychlosti přeskakovat.
Do hlubokého sněhu, stejně jako do jakéhokoliv nerovného terénu se vyplatí posunout vázání co nejvíce dozadu, jako na klasické lyži. Na funcarveru je totiž správně namontováno více na střed, pro lepší nakrojení oblouku.

V boulích oceníme malou délku funcarverů.